bootstrap dropdown

IZDVOJENI PROJEKTI

Uspješno smo realizirali znatan broj projekata i isporučili znatnu količinu sofisticirane opreme Investitorima u Bosni i Hercegovini i izvan

IZDVOJENI PROJEKTI

  1. Izrada i isporuka - Cijevni panel pregrijača 5A Bloka 5 sa našpricanim zaštitnim slojem prema crtežu br. KK-072 304-NL7 za potrebe Podružnice Termoelektrana ''Kakanj'' - Izrada 10 panela pregrijača za radne parametre kotla:  Temperatura dimnih plinova: 900 OC - 1150 OC.  ; Temp. medija (pare) u cijevima: 379 OC-490 OC.  ; Pritisak medija (pare) u cijevima: 135 bar do 137 bar  ; Materijal cijevi: 13CrMo44  ; Vanjska strana pregrijača izložena eroziji ; Izrada dijelova panela metodom vruće metalizacije utapanjem praha u kotlovske cijevi na bazi NiCrBSi i dijelova panela kotlovskih cijevi kvaliteta 13CrMo44. Kompletiranje (zavarivanje) panela i isporuka u TE Kakanj.
  2. Izrada i montaža gorionika na kotlu bloka 5 u TE Kakanj - Mlaznica ugljenog praha NSW 1000/1850 - desna verzija ; Mlaznica ugljenog praha NSW 1000/1850 - lijeva verzija ; Mlaznica ugljenog praha NSW 930/1750 - desna verzija  ; Mlaznica ugljenog praha NSW 930/1750 - lijeva verzija ; Mlaznica ugljenog praha NSW 930/3000 - desna verzija ; Mlaznica ugljenog praha NSW 930/3000 - lijeva verzija ; Izrada i isporuka 12 mlaznica ugljenog praha, te sanacija kućišta vrtložnih gorionika metodom našpricavanja tečnog metala. Mlaznice rađene od metalnih ploča u kvalitetu 16Mo3 savijanjem i navarivanjem prirubnica, zatim obložene keramičkom oblogom sa unutrašnje strane (radne strane), isporučene i montirane na Blok 5 u TE Kakanj.
  3. Isporuka ventila na bloku 7 za potrebe Podružnice TE ''Kakanj'' Kakanj Reducir ventil za paru DN 200/300 PN 100/100/VI sa el. motornim pogonom i priključkom na zavarivanje  ; Reducir ventil za paru DN 300/400 PN 100/40/VI sa el. motornim pogonom i priključkom na zavarivanje  ; Zaporni ventil - Zasun DN 300 PN 16/I sa el. motornim pogonom i priključkom na prirubnicu ; Zaporni ventil - Zasun DN 100 PN 40/I sa el. motornim pogonom i priključkom na prirubnicu ; Zaporni ventil - Zasun DN 150 PN 40/I sa el. motornim pogonom i priključkom na prirubnicu ; Zaporni ventil - Zasun DN 80 PN 16/III sa el. motornim pogonom i priključkom na prirubnicu ; Zaporni ventil - ZasunDN 300 PN 16/III sa el. motornim pogonom i priključkom na prirubnicu ; Zaporni ventil - Zasun DN 200 PN 100/VII sa el. motornim pogonom i priključkom na prirubnicu
  4. Izrada,isporuka, montaža i puštanje u rad nove drenažne pumpe (pumpnog agregata) tip: 4.8 BO 23-20/3 za potrebe Podružnice ''HE na Neretvi'' Jablanica Tip 4,8 BO 23-20/3  ; Dužina pumpe L = 24,275 m  ; Protok Q = 75 l/s  ; Visina H = 30 m  ; Iskorištenje ή = 66,4 %  ; NPSH = 4,5 m  ; Promjer rotora D2 = 230 mm  ; Brzina vrtnje N = 1450 o/min  ; Snaga na osovini Pg = 32,8 kW  ; Snaga elektromotora = 37 kW; 400 V, 50 HzGENERALNI REMONT, ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA DEMONTAŽA STARE I MONTAŽA NOVE TURBINE SNAGE 110 I 210 MW U TE KAKANJ - BIH
 

REVIZIJA TURBINE I ZAMJENA DIJAFRAGMI NA TURBINI SNAGE 110 MW U TE KAKANJ - BOSNA I HERCEGOVINA . . .

 
 
  1. Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju termoenergetskog kompleksa i elektroenergetskog kompleksa "KANTONALNE BOLNICE ZENICA", toplotne snage 14 MW :  a) projekat kotlovnice  ; b) projekat dovoda prirodnog plina  ; c) projekat skladišta tekućeg goriva  ; d) projekat toplinskih stanica i primarnog razvoda  ; e) projekat radijatorskog grijanja  ; f) projekat potrošne toplotne vode  ; g) projekat proizvodnje toplotne pare i priključenje tehnoloških potrošača  ; h) centralni nadzorni sistem
  2. Izrada i zamjena dotrajalih komponenti kotla bloka 5 - Nabavka dijelova sa našpricanim zaštitnim slojem u Podružnici TE ''Kakanj Pregrijač 5B kotla bloka 5 sa našpricanim zaštitnim slojem prema crtežu br. KK-072 304-NL4 (isporuka cijevi)  ; Donji dio pregrijača 5 kotla bloka 5 sa našpricanim zaštitnim slojem prema crtežu br. KK-072 304-NL1 (isporuka komplet panela) ; Kovane račve - Y komad, f38/f32/f32 sa našpricanim zaštitnim slojem  ; Elektroda 3922CP 3,2 mm; 50,0 kg  ; Etažirana cijev pregrijača 5 kotla bloka 5 - vilica sa našpricanim zaštitnim slojem prema crtežu br. KK-072 304-NL2


IZRADA I ISPORUKA SKLOPA ROLNI SA VRATILIMA ROTACIONE PEĆI, PRSTENA ULAZNE BRTVE, ZUPČASTOG VIJENCA MLINA, PINJONA I SPOJNOG MATERIJALA CEMENTARI “HEIDELBERG” KAKANJ I CEMENTARI “LUKAVAC” 

Zupčasti vijenac: 6280,52x 900 mm; Širina zuba: 670 mm; Broj zuba: 194; Težina: 25.000 kg; Materijal: GS34CrMo4, DIN 1720, Proizvodnja prema crtežima, zaštita, pjeskarenje
Pinjoni (2 kom.) 1298x705mm; Broj zuba: 38; Težina: cca 5000 kg/kom.; Ukupna težina: 10.000 kg; termička obrada, Materijal: St30CrNiMo8, DIN 17200;
Spojni materijal: (12 kom.+centralna vijka); Materijal: 42CrMo4; Težina: 10 kg/kom.

 
 
  1. Nabavka materijala i dijelova potpalnog sistema bloka 6 u TE ''Kakanj'' Kakanj -  Glava puhača gara prema crtežu br. 3 4471 MS 117-LN  ; Opružno mehanički kutni ventil za parne puhače gara prema crtežu br. 3 4472 MS 121  ; Kovana račva -Y komad Φ 38/Φ 32/Φ 32 i Φ 32/Φ 32/Φ 32 prema crtežu br. 3 KK 064206  ; Poluga transportnog lanca kracera prema crtežu br. 3.4152 MS 138  ; Poklopac korita dodavača prema crtežu br. 3.4122 MS 699  ; Poklopac korita dodavača na pogonskoj stanici prema crtežu br. 3.4122 MS 700  ; Uška na koritu dodavača prema crtežu br. 4.4122 MS 701  ; Osovinica za vođenje šiber-ploča prema crtežu br. 4.4112 MS 233  ; Čahura osovinice za vođenje šiber-ploča prema crtežu br. 4.4112 MS 234  ; Opruga mlina prema crtežu br. 4.4132 MS 568  ; Pancer ploča prema crtežu br. 4.4132 MS 592  ; Rolna-obrađena prema crtežu br. 4.4153 MS 135; Reduktor 2KPVL-2 prema tvorničkom crtežu br. 17330
  2. Izrada izvedbenog projekta za sanaciju i izvođenje sanacije rezervoara za propan-butan zapremine V=100 m3 za pritisak 25 bar uz isporuku armatura a) proračun čelične konstrukcije (plašta i dancadi), V=100 m3 , P=25 bar, debljine stjenke 15 mm  ; b) izrada tehnologije za sanaciju čelične konstrukcije  ; c) izrada elaborata o radiografskoj kontroli  ; d) sanacija rezervoara (priprema za zavarivanje, proces predgrijavanja, zavarivanje i brušenje)  ; e) kontrola zavarenih spojeva (radiografska kontrola i kontrola penetrantima)  ; f) hidrostatičko ispitivanje  ; g) antikorozivna zaštita vanjskih površina (pjeskarenje po DIN 55928, temeljni premaz na epoksidnoj osnovi, završni premaz vanjskih površina rezervoara)  ; h) nabavka armatura
  3. Isporuka kovanog lanca za potrebe ITC d.o.o. Zenica – Kovani lanac 18x64, DIN 22252, klasa 2(C) u segmentima po 15 karika – 4000 komada
  4. Isporuka mlaznica vrtložnih gorionika na Bloku 6 u Termoelektrani Kakanj – 10 komada mlaznica gorionika ugljene prašine sa tvrdim navarom (tipovi NSW 935 i NSW 1005)

ZA DETALJNU REFERENC LISTU USPJEŠNO REALIZIRANIH PROJEKATA MOLIMO DA NAS KONTAKTIRATE

POGLEDAJTE NAŠE USLUGE

Projektovanje i inženjering, mašinska obrada, ventili i oprema, pumpe i oprema

© Copyright  NITAL d.o.o. ZENICA - All Rights Reserved